PETER VERTON

Schrijft momenteel een boek over sociale ongelijkheid, emancipatie van de Afro-achterhoede,
natievorming en goed bestuur in Curaçao.

Interesse?

Houd me op de hoogte >

Peter Verton is onderzoeker en adviseur in goed bestuur & natievorming in Curaçao en reeds
decennia lang op verschillende wijzen (projectmedewerker, teamleider, universitair docent, deskundige institutional development, bestuursadviseur publieke sector, auteur artikelen goed bestuur) betrokken bij en werkzaam in (projecten van) ontwikkeling van bestuur en politiek.

Hij is als onafhankelijk bestuursadviseur in de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba belast met het formuleren van overheidsbeleid op de terreinen van jeugd en jongeren, tweede kans onderwijs, voorbereiding van migranten, ontwikkelingssamenwerking, etc.
Lid/secretaris van evaluatiecommissies benoemd door de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen (Commissie Pourier, Commissie Joubert, Commissie de Ruiter) belast met evaluatie van openbaar bestuur en maatregelen om goed bestuur te verwezenlijken.

Daarnaast is hij advocaat. Mag aangemerkt worden als een seniore beoordelaar met overstijgend inzicht.

Een volledige CV vind je op LinkedIn >